Индивидуални тренировки

Предимствата на индивидуалните тренировки

Индивидуални тренировки са занимания, в които треньора обръща изцяло внимание на спортиста. Работи се за изчистване на биомеханични грешки в техниката на бягане, скачане или в правилното изпълнение на упражнението. 

Това е обучeние, което дава възможност за индивидуален подход към вашите слаби страни и специфични нужди. Тренировката се определя в зависимост от това, от което имате най-много нужда и е съобразена изцяло с вашите спортно-технически качества. Доверяват ни се спортисти от различни спортове (футбол, баскетбол и волейбол, гимнастика, тенис) Изготвяме индивидуален план.

Качествата върху, които работим спрямо нуждите:

 1. Правилно биомеханично бягане
 2. Изграждане на аеробна издържливост
 3. Развиване на качеството сила
 4. Развиване на скоростно-силовите качества
 5. Развиване на скоростната издържливост
 6. Развиване на бързина
 7. Мобилност и координация
 8. Бърза мисъл в затруднени условия
 9. Специфични упражнения за дадения спорт
 10. Плиометрия
Ние сме това, което търсите

Ние сме спортен клуб с професионална насоченост. За нас е най-важно клиентите ни да се развиват и да реализират техните качества на терена, пистата, залата. 

Кондиционната подготовока на един спортист е от особено значение за спортната форма, а всички спортове използват методите на леката атлетика. Ние ще изготвим индивидуален план с най-важните за вас средства. 

Идеали:

 1. Професионално отношение
 2. Изпипване на детайлите
 3. Постоянно усъвършенстване
 4. Изслушване на клиентите
 5. Постоянно търсене на нови идеи за нашите спортисти
Развитие
0 %